A fényterápia működésének tudományos bizonyítékai

Kedves Olvasó!

Örömmel állíthatjuk, hogy a fényterápiának és a színterápiának tulajdonított pozitív hatások túlnyomó többségét a tudomány is igazolta. 

Tapasztalatok, hiedelmek és a tudomány

A fényt ls a színeket gyógyításra, a fizikai- és mentális állapot valamint a hangulat javítására már több, mint 4000 éve alkalmazza az emberiség.

A fényterápia rendszeres – és ma már hivatalosan is elfogadott –  gyógyászati alkalmazásához azok a pozitív tapasztalatok vezettek, melyek egyértelmúen kimutatták a fizikai-szellemi állapotunk, a jóllétünk (wellness, benessere) javulását az adott fénykezelés hatására.

“A” osztályú terápiák

Ezek azok a terápiák, melyek általában benn vannak a köztudatban, sokan régóta javasolják, alkalmazzák, és

 • tudományosan is igazolták a pozitív hatásukat
 • tudományosan is magyarázzák a terápia működését

“B” osztályú terápiák

Ezek azok a terápiák, melyek általában benn vannak a köztudatban, sokan régóta javasolják, alkalmazzák, és

 • tudományosan is igazolták a pozitív hatásukat, de
 • tudományosan  nincs még magyarázat a terápia műköési mechanizmusára

“C” osztályú terápiák

Ezek azok a terápiák, melyek általában benn vannak a köztudatban, sokan régóta javasolják, alkalmazzák, de

 • tudományosan nem igazolták a pozitív hatásukat, és
 • tudományosan  nincs még magyarázat a terápia műköési mechanizmusára

“D” osztályú terápiák

Ezek azok a terápiák, melyek általában benn vannak a köztudatban, sokan régóta javasolják, alkalmazzák, de

 • hétköznapi tapasztalatok sem igazolták a pozitív hatásukat, és
 • tudományosan  sincs magyarázat a terápia műköési mechanizmusára

Ez a kuruzslás, szemfényvesztés kategória.

Az “A” típusú fényterápiát általában már hivatalosan és rendszeresen alkalmazzák kórházakban, rendelőintézetekben. Minősítő szervezetek elfogadják, hitelesítik ezeket a módszereket és eszközöket.

A “B” tipusú módszerek és eszközök nagy részét rendszeresen alkalmazzák nem csak állami egészségügyi intézmények, hanam magánrendelők, szépségszalonok, kozmetikusok és magánszemélyek is. A módszerek nagy része hivatalosan is megengedett, engedélyezett megoldás, de államilag nem bevezetett egészségügyi szolgáltatás vagy gyakorlat.

A “C” tipusú fényterápiák a tudományosan semmilyen módon nem igazolt megoldások. Sokan kuruzslásnak, okkultizmusnak, babonának tartják ezeket az eljárásokat. Az esetek kis részére ez igaz is (“D” tipusú terápiák), de döntő részükre nem áll a negatív avagy becsmérlő megállapítás. Arról van szó csupán, hogy még nem vizsgálták meg tudományosan kellő alapossággal ezeket a terápiákat, illetve a tudomány még nem áll azon a szinten, hogy hatás-mechanizmusukat pontosan igazolni tudja, de a “nép” folyamatosan tapasztalja ezen terápiák pozitív és gyógyító hatásait. Legismertebb ezek közül a “chakrákra” alapozó távolkeleti, indiai, Ayurveda színterápia.

Még ha sokan nem is hisznek ezekben a “C” kategóriás terápiákban, az tény, hogy nem tudni negatív hatású fényterápiás kezelésekről. Az extremitástól mentes fénykezelés  nem okoz kárt. Akkor lehet baj belőle, ha pl egy beteg ember nem csak kiegészítő kezelésként, hanem alapkezelésként tekint a fényterápiára, és nem fordul a problémájával még idejében orvoshoz, szakemberhez.

A mai fényterápiás gyakorlat és szokások (kevés kivételtől eltekintve) az A és B kategóriás terápiák közé tartoznak, azaz megbízhatunk bennük!

Fényterápia és színterápia

A fény elektromágneses hullám. A nagy frekvenciájú, alacsony hullámhosszú fényt, az ibolya feletti frekvenciájú (UV) fényt nem látjuk, de napozás közben barnít bennünket és érezzük káros (néha rákkeltő)  hatását is. Ez a fény a bőrünk felszínén hat.

Az ibolya (Viola) színű fénnyel kezdődik a fény látható tartománya, mely egészen a vörösig (Red) tart. A frekvenciát csökkentve (hullámhosszt növelve) itt látjuk a lila, kék, zöld, narancs, sárga és vörös (piros) színeket. Az infravörös (IR) fényt már nem látjuk alacsony frekvenciája és hosszú hullámhossza miatt, de érezzük a hatását: a meleg sugár az IR sugárzás, mely forró is lehet, és akár roncsolni, égetni is tudja az emberi szöveteket. A vörös fény elektromágneses hullámai már behatolnal bőrünk mélyebb rétegeibe is, sőt, az IR közeli sugarak akér több centiméter mélységben is hatást tudnak kelteni a szervezetünkben. A fény fókuszálható, és fókuszált esetben roncsoló hatása is lehet (lásd, nagyítót használva a papír napfény alatt meggyújtható).

A fényhez tehát a látható tartoányban szín is tartozik, melyet a szemünk érzékel. A fehér fényben (napfényben) az összes szín (frekvencia) megtalálható.

Élettani szempontból minden színű fény kifejt valamiyen fizikai hatást a szervezetünkre – akár becsukjuk  a szemünket, akár nem. Ha a fénykezelést nem visszük túlzásba, minden fénynek van valamilyen pozití hatása.

Ha a fényt látjuk is, akkor a fizikai hatáson kívül fokozottan tapaszaljuk a fényterápia / színterápia mentális és hangulatbefolyásoló hatását is.

A fény fizikai hatása az emberi szervezetre

A fény egy adott erősségű, adott  fényforrásból érkezik (Nap, lámpa stb.) valamilyen távolságból, valamilyen  közegen keresztül (világűr, légréteg, ablaküveg stb.)  a bőrünk felületéig, onnan jut a szervezetünkbe.

Soha sem csak egyetlen fénysugár (egyetlen foton) ér bennünket. Egy fénycsóvában sok, általában különböző frekvenciájú (színű) fénysugár található. Ezek a fénysugarak különböző síkokban, “össze-vissza” hullámzanak. Amennyiben sikerül elérni azt, hogy ezek a sugarak azonos síkban rezegjenek (polarizált fénnyaláb), akkor a hatásuk sokkal erősebb. Ez azt jelenti, hogy ugyanahhoz az eredményhez kisebb energiájú fény-nyaláb is elegendő, ha polarizáltan alkalmazzuk.

Ezt úgy tudjuk pl. elképzelni, hogy egy nagy teraszt fel kell seperni, és sok ember sepregeti le az odahullott faleveleket, össze-vissza. Ha sikerül a sepregetők munkáját összehangolni, és szép párhuzamosan sepernek, dolgoznak egymás mellett, akkor kevesebb ember és kevesebb idő alatt is el tudja végezni a munkát. (A példában egy ember egy fénysugárt szimbolizál, a párhuzamos munka pedig a polarizálást, a sepregetésük gyorsasága pedig az energiát, frekvenciát jelenti). Ha sok embert egy kis területre irányítunk (fókuszálunk), akkor akár tönkre is tehetik a terasz padlózatát, ha sokan, gyorsan, erős seprűvel sepergetnek ugyanott (a lézer esete).

Mint láttuk, a fényforrás hatása sok külső és belső tényezőtől függ, ezek között csak az egyik magának a fénynek a tulajdonsága. A terápiás hatás függ tehát a fény

 • erősségétől
 • frekvenciájától
 • összetettségétől (monokróm vagy nem)
 • polarizáltságától
 • fókuszáltságától
 • folyamatosságától (végig világít, vagy esetleg pulzál)
 • egyetlen megvilágítás időtartamától
 • a megvilágítás-sorozat (kúra, terápia) teljes időtartamától és hosszától.

Jó eredmény eléréséhez szakember szükséges a megfelelő terápia kiválasztásához.

Tudományosan elfogadott hatások

Mint láttuk, a fény hatása sok mindentől függ, a terápiák pontos és szakszarű learása sok ezer oldalt tesz ki. Ennek részletes ismertetése jelen tanulmánynak nem célja, itt csak egy általános és egyszerűsített képet rajzolunk fel.

 • Kék szín: tisztító, fertőtlenítő, nyugtató, lassító, visszafogó hatású. A bőr legfelső rétegeire hat. (Pattanások, kisebb sérülések).
 • Piros szín: stimuláló, aktivizáló, gerjesztő, gyorsító hatású. A bőr mélyebb rétegeiben, a bőr alatt is hat.
 • Sárga szín: Kiegyenlítő, integráló, gyógyító hatású.
 • Egyéb, kevert színek: a fenti hatások kombinációja.
 • Fényterápiával a téli depreszió (SAD) enyhíthető
 • Alacsony szintú fényterápia (LLLT): pozitív élettani hatású
 • Polarizált fény:
  • alacsony szintű LLLT, poztív hatású
  • élénkíti a sejtműködést
  • erősíti a sejtek közti anyag- és energiaforgalmat
  • javítja az immun-aktvitást
  • enyhíti a gyulladást
  • csillapítja a fájdalmat
  • gyorsítja a sebgyógyulást
  • ott is sokszor megoldást nyújt, ahol más megoldás nem sikeres
  • nem invazív
  • környezetkímélő
  • kevés energia szükséges hozzá
  • semelyik szövetre sem káros (az LLLT lézer árt a szemnek pl.)
  • olcsón előállítható
  • használatához nem kell komolyabb szakértelem
  • otthon is használható

A szerző megjegyzései

 

 1. A fényterápia hihetőségével kapcsolatban mindig eszembe jut a következő vicc:
  Egy idős parasztbácsi, aki sosem mozdult ki a falujából, felkerül a fővárosba, és a gyerekei elviszik az állatkertbe. Nézi a bácsi a zsiráfot, sokáig méricskéli, majd így szól: “Ilyen állat pedig nincs!”
 2. A tanult, örökölt, ránk kényszerített dolgok még logikus gondolkodás esetén is sokszor téves megállapításokhoz vezetnek. Ha egy kisgyerek, akibe a szülei belesulykolták, hogy a villámcsapás az “Isten nyila”, akkor ha serdülvén ateistává válik, nem hiszi el esetleg a villámlás létét, hiszen az nyilvánvalóan nem létezhet, ha nincs Isten, mert nincs, aki nyilazzon.
 3. Én magam nem hiszek az aura, mint ezotérikus energiaburok létében, mely a “világmindenség és az Ember közti univerzális energetikai kapocs”.
  Azt viszont (diplomás villamos-mérnökként) el tudom képzelni, hogy minden élőlény kicsit nedves bőrrel rendelkezik ezért a testfelületét egy vékony nedvességburok, gőzpára veszi körül (a gondolat nem tőlem származik). Ez a burok vízmolekulákból áll, mely könnyen ionizálható, és elektromos,  valamint elektromágneses térben elektromos tulajdonságokat mutat, mely fényjelenséggel is jár(hat). Ez a polarizálható réteg egyszerre:
  – közvetítő réteg a testünk és környezetünk között
  – segíti a kétirányú energia- és jeláramlást
  – elektromágneses vevőként és adóként egyaránt működik
  – a kisugárzott hullámhossz és hullám-nyaláb az emberre egyedileg jellemző
  – több, belsőleg keletkezett hullám együttes (szuperponált) komponense, mely magán viseli a komponensek jegyeit, és a hullám dekompozíciója jellemző lehet az emberi test egyes részeinek, szerveinek viselkedésére, állapotára, azaz
  – az aura folytonossági hibái jelezhetnek konkrét szervi problémákat,
  – az aura mint egész “elektromosan érzékeny páraburok” állapota jellemezheti az ember holisztikus egészségi állapotát (a bőr elektromos vezetőképessége, mely a nedvességétől függ!!! – pl. sok belső fiziólógiai és mentális problémát, állapotot jelezhet – lásd pl. a hazugság-vizsgáló gép avagy a modern okosórák érzékelőinek működését).

A fényterápia jó és modern dolog, sok lehetőséget rejt (lásd a NASA tudományos vizsgálatait és megállapításait).

Sas Tibor
light-therapy.website

 

 

 

 

Shopping Cart
Scroll to Top